Skip to main content

Lydisolering

Effektiv lydisolering

Envinsu er særdeles effektiv til lydisolering og støyisolering, noe som gir deg et forbedret inneklima med behagelig dempede lydforhold. Det kan være voldsomt sjenerende og være utsatt for støy og larm fra f.eks en trafikkert vei, kolleger, naboer, barn mm. Men det kan det heldigvis gjøres noe med. Lydisolering med isoleringsmaterialet Envinsu reduserer vesentlig lyden av tale, fotttrinn og støy fra en etasje til en annen, eller fra ett rom til et annet.

Ved alminnelig samtale reduserer Envinsu lyden 10 ganger bedre enn tradisjonell isolering. Det er en fordel særlig i hus med barnefamilier, i boligblokker, kontorbygninger,skoler, institusjoner mm. Her vil bl.a. lydisolering av gulv og lydisolering av loft bety at støy fra f.eks fottrinn minskes betraktelig. I tillegg er Envinsu effektiv til lydisolering av musikk.

En sammenlignende måling av tre forskjellige typer isoleringsmateriale - Envinsu, stenull og glassull, viser at man ved og lydisolere med Envinsu fremfor glasull, halverer lyden 4 ganger, hvilket er en markant lavere påvirkning av lyd.