Skip to main content

Inneklima

Godt inneklima

Når du isolerer med Envinsu får du et godt inneklima. Envinsu legger seg som en varm dyne og eliminerer årsaken til varmetap. Det gir et naturlig og godt inneklima. Et kaldt hjem har stor betydning for komforten for husets beboere. Vi hører ofte huseiere fortelle at gulvet deres er fotkaldt, og at det kan være kaldt og sitte opp mot en vegg. Det skyldes kuldebroer som er forårsaket av dårlig eller mangelfull isolering. I verste fall kan dårlig isolering føre til oppfukting av innervegger med mugg og skimmelsopp til følge.

En optimal isolering vil kunnet merkes på flere måter:

  • Varmere rom og bedre luftkvalitet
  • Termostaten kan skrus merkbart ned på radiatorer
  • Varme gulv og vegger
  • Mindre oppvarmingsregning
  • Forbedret lydisolering f.eks. mellom etasjene

Det har stor betydning for inneklimaet om huset er korrekt og tilstrekkelig isolert. Er det ikke det, kan man bl.a. oppleve:

  • Kuldebroer
  • Trekk
  • Kalde vegger og gulv
  • Misfarging av vegger og loft