Skip to main content

Fukt

God fukthåndtering

Du skal ikke være nervøs for at det kommer fukt i Envinsu. Envinsu er nemlig et organisk materiale som er fukttransporterende. Det betyr at isoleringsmaterialet Envinsu kan oppta og avgi fukten igjen uten at det går utover isoleringsevnen.

Ved å isolere med Envinsu, minimerer du derfor risikoen for fuktskader, fordi isoleringsmaterialet kan transportere fukten videre fra inneklimaet og ut til yttervegg eller loft, hvorfra det fordamper i sol og vinn eller ventileres bort.

Ved å velge Envinsu sikres du dermed et hus som har minimal risiko for fuktskader med dertilhørende råte og muggsopp. Samtidig oppnår du et sunt, godt inneklima, fordi du kan unnvære dampsperre.

Det kan nettopp være en stor fordel i eksisterende hus, hvor man ikke kjenner til dampsperrens tilstand og ønsker å etterisolere. Her vil det trygge valget derfor være Envinsu.